Welkom op de website van BeOrange Management & Coaching!

BeOrange richt zich op het verlenen van programmamanagement, projectmanagement, verandermanagement, interim-management en coaching binnen de ICT. De jarenlange ervaring in veranderende (beheer-)organisaties binnen uiteenlopende branches vormt de basis voor een betrouwbare dienstverlening waarbij beoogde resultaten ook daadwerkelijk worden gerealiseerd.

Resultaatgericht werken is noodzakelijk om gewenste doelstellingen te bereiken. Het is eenvoudig om plannen te maken en wensen uit te spreken, maar het realiseren hiervan vergt vaak veel meer. Een verkeerde aanpak zorgt voor onnodig hoge kosten, veel tijdverlies en frustratie bij het management en op de werkvloer. BeOrange richt zich op het realiseren van de gewenste resultaten binnen beschikbaar budget en tijd en het begeleiden van medewerkers om deze resultaten te behalen. Daarnaast geeft BeOrange advies bij het vaststellen van verbeterpunten.

BeOrange streeft, naast eenmalige opdrachten, naar een relatie met opdrachtgevers waarmee een prettige en vrijblijvende, maar wel langdurige samenwerking aangegaan kan worden. Op deze manier wordt de toegevoegde waarde van BeOrange vergroot en zal dit resulteren in:

  • het op een efficiënte manier omgaan met de interne processen van de opdrachtgever;
  • het bevorderen van de samenwerking met de medewerkers van de opdrachtgever;
  • het vergroten van de kans op extra werk bij de klanten van de opdrachtgever, door bekendheid met de door de opdrachtgever aan te bieden diensten en producten.

Specialisaties
BeOrange is met name gespecialiseerd in implementatie-, migratie- en standaardisatieprogramma’s en projecten. Dit soort programma’s en projecten hebben over het algemeen een zeer grote impact op de beheerorganisatie en vaak ook op de gebruikersorganisatie en servicedesk. Het op een verantwoorde wijze doorvoeren van deze veranderingen is dan ook essentieel.

Met uw bezoek aan deze website is de eerste stap naar resultaat gezet!

 

Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On Linkedin